Over mij als fotograaf

Van harte welkom op mijn fotografie website. Ik stel het zeer op prijs dat je hier komt kijken naar wat ik te bieden heb.

Ik ben professioneel fotograaf. Mijn fotografische roots dateren van 1967 toen ik mijn eerste schreden in de fotografie zette. Later in de begin jaren 80 van de vorige eeuw hanteerde ik mijn eerste spiegelreflexcamera. Gelijktijdig richtte ik mij ook op het gehele fotografische proces van ontwikkelen en afdrukken in de donkere kamer. Inmiddels ben ik meegegroeid in het digitale proces. Het principe van het fotografische proces blijft hetzelfde of je nu digitaal of analoog fotografeert.

Maar wat het meest belangrijke is en daar gaat deze site over, is dat mijn hart ligt bij de landschapsfotografie. Het mooie van landschapsfotografie vind ik in de vrije keuze van de locatie, het tijdstip, de onzekere factor van het weer op dat moment, het buiten in de natuur zijn en laten zien hoe mooi ogenschijnlijk eenvoudige landschappen kunnen zijn in het juiste licht.

"Het gewone kan bijzonder worden door de manier waarop het licht er op schijnt"

Het plannen van en omgaan met zekere en onzekere factoren zoals hiervoor genoemd, zijn voor mij een uitdaging. Tevens minimaal zo belangrijk is de jacht naar het juiste licht voor de compositie die ik in gedachte heb. Dat vormt de spannende component in het geheel. Want het gewone kan bijzonder worden door de manier waarop het licht erop schijnt. Je hoeft dus niet naar de meest exotische plekjes op aarde te reizen om aan dat doel te voldoen. Schoonheid schuilt overal. Je moet het alleen wel zien onder de juiste omstandigheden.

Even zo belangrijk als het maken van de foto is het proces van nabewerking van de foto. Want een camera kan dan een letterlijk toonbeeld van menselijk vernuft zijn maar hij ziet bij lange na niet wat wij als mens met onze ogen waarnemen. Dus met het nabewerken van foto’s bedoel ik niet met Photoshop dingen weghalen en/of toevoegen in de foto maar het bijstellen van licht, schaduw, kleur en scherpte om te komen tot een beeld wat ik waarnam op het moment dat ik de ontspanknop indrukte. Het uiteindelijke beeld zal altijd subjectief ‘gekleurd’ zijn maar dat maakt het mijn foto. Het is mijn stijl.

flag-800.png

About me as a photographer

Welcome to my photography website. I really appreciate that you come here to see what I have to offer.

I am a professional photographer. My photographic roots lie in the early eighties of the last century. I then used my first SLR camera and finished the entire photo process of development and printing in the dark room. I have now grown into the digital process. The principle of the photographic process remains the same whether you photograph digital or analogue.

But the most important is that my heart lies with landscape photography. I like the beauty of landscape photography in the free choice of the location, the time, the uncertain factor of the weather and being outdoors in nature.

"The ordinary can become special by the way the light shines on it"

Planning and dealing with certain and uncertain factors as mentioned above are a challenge for me. Also at least as important is the hunt for the right light for the setting I have in mind. That is the most exciting component of it all. Because the ordinary can become special because by the way the light shines on it. One does not have to travel to the most exotic places on earth to meet that goal. Beauty is everywhere. You only have to see it under the right circumstances.

Just as important as making the photo is the process of post-processing the photo. Although a camera can be a literal example of human ingenuity, but it can by no means clear see what we perceive as human with our eyes. So with the post-processing of photos I do not mean using Photoshop to remove and / or add things in the photo but to adjust the light, shadow, color and sharpness to arrive at an image that I noticed when I pressed the shutter release button. The final image will always be subjectively 'colored' but that makes it my photo. It is my style.


Ron Zervaas

Ron Zervaas